Dykplatsen
Det finns mycket att se under ytan. Men eftersom det är ganska grunt i området så har man en ganska lång dyktid. Här nedan följer lite sevärdheter som jag tycker är intressanta. Det finns mer att se. Men lite ska vi väl lämna till den äventyrslyssne.

Inloppet
Om man väljer att gå i uppe vid bron så kan man välja om man vill gå på in eller utsidan av muren som skiljer av inloppet. Insidan är enklast och det finns en bil och lite annat skrot att se på vägen in mot kraftverket. Om du vill ta dig på utsidan får du räkna med en fysisk prestation att ta dig uppför strömmen och ut på utsidan av muren. Du belönas med en ordentlig åktur under bron. Strax efter bron, i betongmuren, finns rester av den som en gång var en laxtrappa. Vill du verkligen testa dina krafter så tar du dig längre ut under bron. Där ligger en styckad, relativt ny, Ford.


Inloppet och ingången till tunneln under konstruktion

Tunneln
Halvvägs mot inloppet kommer du på vänster sida se ingången till den tunnel som går under berget. Slutet på tunneln hittar du inne i turbinrummet som finns beskrivet nedan. Simma INTE in i tunneln om du inte har utbildning för detta och har rätt utrustning. Det kan strömma ordentligt så går du in är det inte säkert att du orkar simma tillbaka.

Laxtrapporna
Efter muren finns det rester av två laxtrappor. Den första är betonggjutningar strax efter bron och den andra, som rasat, har funnits där det nu är ett hål i muren, strax innan betongfundamentet som du ser ovan land. Men om du simmar ut genom hålet och går ner till botten på utsidan så hittar du resterna av trappan. Här finns också en bil.


Första laxtrappan

Bilar
Hittills har vi funnit tre bilvrak i området och rester i form at lösa delat från ytterligare några stycken.
Det första ligger rakt under bron och om ljuset ligger rätt så man kan se det skymta uppe från bron. Det är en styckad kaross från en relativt ny Ford.

Andra bilvraket hittar man mot slutet av inloppet.Det är en Fiat som dumpats och följt med strömmen och lagt sig till ro på taket en bit efter att du passerat ingången till tunneln.
Tredje vraket finner du om du simmar ut genom öppningen i muren precis innan kraftverkets inlopp och sedan går ner till botten. Den står på botten brevid resterna av laxtrappan. Modellen på bilen är okänd.


Andra laxtrappan och ingången till kraftverket

Timmerrännan
När du kommer fram till resterna av kraftverket så bör du vara uppmärksam. Det finns en stor ingång där du kan komma in i bland de betongväggar som finns kvar. Men straxt till höger om denna finns en tunnel som man flottade timmerstockar genom. Simma EJ in i denna då den är väldigt smal. Här kan det bli ett rejält sug så var extra försiktig. Jag rekomenderar att du väljet att simma ut genom hålet i muren och följer betongväggen på utsidan. När du kommer förbi detta kan du vända om och se andra ändan av den smala tunneln. Den övergår till en ränna som i gynsamma förhållanden är rolig att åka "UV-vattenrutchbana" i.
Rännan är i fint skick och här brukar mycket fisk sammlas i det strömmande vattnet.
Brevid rännan finns ett igentimmrat utlopp som man kan skymta i vattenbrynet på de gamla bilderna. Spännande att försöka se vad som finns innanför.


Timmerrännan och kraftverket.
Utloppet ser du skymta brevid rännan.

Muren
Från rännan går en mur som tidigare var utloppet från kraftverket. Efter muren finns lite skrot.
Om man väljet att följa muren tills den slutar och sedan viker av rakt norrut så kommer man att komma in till fabriken, alternativt utloppet från fabriken med dess takstolpar och röret (se nedan).


Muren och utloppet från fabriken.

Generatorrummet
Om du väljer att inte följa muren kan du istället fortsätta utforska resterna av kraftverket. Om du från rännan fortsätter att följa ytterkanten av kraftverket, på grunt djup, så kommer du upp till generatorrummet. Här stod den stora generatorn som tyvärr inte finns kvar. Dock finns bitar av det kaklade golvet kvar samt en bågformad trappa i betong. I ett hörn hittar du ett hål med en trapp ner till... ja... jag vet inte, och jag rekomenderar att du INTE tar reda på det heller. Därremot kommer du att finna ett hål i muren som är en meter i omkrets. Här gick axeln mellan generatorn och turbinen. Är du en van dykare kan du simma genom hålet (väggen är ungefär en meter tjock) och komma in i turbinrummet (se nedan).


Generatorn och hålet in till turbinrummet.

Turbinrummet
För att gå in i turbinrummet bör du vara en van dykare med ordentlig kontroll på din avvägning. Många betongbalkar och stockar går tvärs över rummet så det kan vara saker ovanför huvudet. Här inne hittar du även andra ändan av tunneln som då såg ingången på i början av dyket (om du startade uppe vid bron). Är sikten dålig, går inte in hit!
Inne i detta rum har turbinen roterat runt av allt vatten som kommit genom inloppet och tunneln för att föras vidare ner i rör som släppte ut vattnet i utloppet nedanför. Det finns betongkonstruktioner som hållit turbinen på plats samt stora rör som fört vattnet ut från kraftverket. Här inne kan vattnet strömma ner i dessa rör så håll avstånd.


Turbinen under service.
T.v. skymtar man de snedställda balkarna.
T.h. röret som leder ut vattnet.

Utloppet
Om du håller dig kvar på utsidan (eller simmar tillbaka) så kan du sjunka ner till botten av utloppet. Botten ligger på 14 meters djup men det är en liten upplevelse att gå ner mellan betongväggarna och det blir otroligt mörk där nere. Rester av en bro finns här och rivna tegelväggar ligger i högar. Ha dock koll på väderstrecken och ordentlig uppsikt uppåt för det är lätt att simma in under tak här nere, vilket kan vara obehagligt eller rent av farligt om man tapar orienteringen, vilket är lätt hänt.

Vägen
Nära strandkanten, från övre kanten på utloppet och bort till uppstigningsplatsen finner man att botten är tillplattad. Det är en gamal bilväg. Lätt att följa då man ska hitta tillbaka till uppstigningsplatsen.


Bilvägen, fabriken och skorstenen.
Stubbarna efter träden på bilden är kvar.

Fabriksgolvet
Om man väljer att gå i från parkeringen och simmar rakt ut från istigningsplatsen (söderut) kommer man att stöta på en vägg och golvet från den fabriksbyggnad som stod här. Man kan finna märkliga gjutningar från maskiner som varit placerade här och hål, förbundna med smala gångar, rör ingjutna i betongen och mycket annat. Tar man sig västerut så finner man gjutningar, avsedda att hålla de stora rören på plats som förde in vatten, innan kraftverket byggdes.


Fotografi från fabriken med takstolparna.

Röret och takstolparna
Vid det västra delen av fabriksgolvet finns utloppet från den tiden då vatten fördes in i byggnaden. Om du följer botten ut mot Ljungan så kommer du att hitta stora takstolpar som en gång höll taket på plats. Här nere finns även en sektion från de rör som förde vattnet från det stora inloppet (där kraftverket byggdes). Dessa rör ser du på de älsta bilderna.

Skortenen
Något nedströms, ungefär halvvägs mellanistigningsplatsen och muren på fabriken, hittar du rester av den stora skorstenen. Detär en cirkelformad sockel av tegel. Här i närheten har vi hittat en hink och verktyg.

Hur kommer jag i och ur vattnet?