Lämpliga platser för att komma i och ur vattnet
Om du är OW, eller det kanske var länge sedan du var i vattnen så kan man välja ett stillsamt dyk, oftast med väldigt liten ström som du lätt hanterar även om du inte är van vid strömdyk. Då parkerar du bilen direkt brevid E14. Det finns en liten grusplan som är perfekt att parkera bilen på. Om du väljer att gå i vid bron (mer om detta senare) och följa strömmen så kommer denna plats vara lämpad för uppstigning.

Från parkeringen kan du gå i vattnet mellan broarna och simmar ut under järnvägsbron. Under dessa broar finns lite träbråte (bl.a. en eka), amunition(!) och jag har sett mycket abborre och någon gädda här under. Ett alternativ till detta är att du går över järnvägen och följer stigen till stranden. Där går det att gå i, men respektera den privata bryggan som finns här!


Marie och Hans tar sig en titt på det som en gång varit kraftverket

Väljer du att göra ett lite längre dyk, som ofta innebär ett strömdyk, fortsätter man den mindre väggen som man tog av från E14 för att komma till grusparkeringen. Efter bara några hundra meter kommer en uppförsbacke. Stanna gärna till här och gå ut till vattet (med se upp för tåget!) för att se hur resterna av kraftverket ser ut idag, ovanför ytan.
Fortsätt sedan med bilen och ta av högst upp på krönet och kör ner mot bron. Direkt efter att du kör över järnvägen, innan bron, finns en perfekt plats att ställa bilen på. Härifrån hoppar man sedan i från kanten, brevid bron. Eftersom du inte kommer att komma upp på samma ställe så är det en fördel om man har två bilar, varav en parkerar på grusplanen vid uppstigningsplatsen. Det är också värt att göra en extra kontroll på att allt fungerar som det ska, för det blir ett långt ytsim om du upptäcker att du inte kan dyka efter att du hoppat i vattnet.

Vad kan jag se?