Ritning av fabriken, daterad 10 September 1918


Ritning