Nedansjö
Ett par mil väster om Sundsvall, vid kanten av älven Ljungan, ligger det lilla samhället Nedansjö.
Ljungan har under många år varit en viktig åder för skogsbruket i dessa trakter och här i Nedansjö flottades timmer fram till en pappersmassafabrik som kom i bruk i slutet av 1800-talet.

Nedansjö blev drabbad av en stor översvämning i maj 1919, närmare bestämt den 18 maj, då vattnet var ungefär 2 meter över normal vattennivå. Några av fotografierna är tagna under denna översvämning.

Under åren som gick var det flera olika ägare, bl.a. Skönviks AB och Båkab (som senare blev del i Sydkraft).


Fabriken var i behov av elektricitet så därför byggdes kraftverket som man kan se rester av ovan ytan idag. Från denna tid härstammar inloppet och de övre betongkonstruktionerna.

De sista åren i fabrikens historia övergick pappersmassafabriket till att impregnera telefon- och kraftledningsstolpar.


I slutet av 1940-talet beslutades det att bygga en modernare kraftstation i Skallböle. Detta innebar att man valde att flytta dammen och lägga stora ytor under vatten.1949 sprängdes taken av både fabrik och kraftstation för att inte båtar skulle köra på dom.

I viken innanför fabriken stod hus och affärer. Likaså lades flera tomter under vatten i Hällsjö, den vik man ser strax innan man kommer över backen, strax innan kraftstationen. Idag finns källare av flera hur kvar under vattnet samt någon enstaka vägg.