3D modell av kraftstationen

Under 2005 gjordes en 3D modell av kraftstationen. Denna ska inte anses så exakt att du kan använda den för navigation, utan mer som hjälp för att få en överblick hur det ser ut. Det är en VRML modell och du behöver en plugin för att använda detta format. En VRML-plugin kan du hämta här.


3D modell